Bordnet Gel w płynie, op. 10 kg

Czyszczenie i dezynfekcja
Zasadowy preparat w żelu do czyszczenia obrzeży i linii wodnej

Bordnet Gel jest przeznaczony do czyszczenia linii wodnej i obrzeży basenów. Preparat posiada dużą zdolność rozpuszczania starych osadów brudu, tłuszczu i mydła ułatwiając czyszczenie zaniedbanych basenów.

Ze względu na dużą lepkość żel jest idealnym środkiem do czyszczenia pionowych powierzchni.
Preparat działa łagodnie na czyszczone powierzchnie i można go stosować do wszystkich rodzajów okładzin basenów (ceramika, folia, tworzywa sztuczne i stal nierdzewna). Jest biologicznie degradowany.

Bordnet Gel jest gotowym do bezpośredniego użycia żelem (bez rozcieńczania) i zawiera wodorotlenek potasu, anionowe substancje powierzchniowo- czynne oraz substancje pomocnicze (zapachowe i zagęszczające).

Nierozcieńczony żel nanieść za pomocą szmatki, gąbki lub szczotki na zanieczyszczone powierzchnie i pozostawić na 5 minut. Większe zanieczyszczenia można usunąć przez pocieranie.
Szmatkę lub gąbkę należy często płukać w wiadrze z wodą, a następnie wyżymać
Przy dużym zabrudzeniu linii wodnej należy uprzednio obniżyć poziom wody tak, aby preparat nie dostał się do wody. W przypadku dużych zanieczyszczeń należy opróżnić wodę w basenie.

Preparat wolno stosować tylko do czyszczenia basenów. Bordnet Gel nie nadaje się do czyszczenia materiałów nieodpornych na zasady (aluminium, powierzchnie malowane itp.).
Stare osady kamienia można usunąć za pomocą Decalcit Super.

Kanister 10 kg.

H226 – Łatwopalna ciecz i pary.
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu
P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną.

Dokumenty do pobrania

Bordnet Gel w płynie, op. 10 kg

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293