Quickflock w płynie do dozowania automatycznego, op. 20 kg

Koagulacja wody
Koagulant w płynie do automatycznego dozowania w dużych basenach

Quickflock jest bardzo skutecznym preparatem przeznaczonym do ciągłej koagulacji zanieczyszczeń na filtrach piaskowych w dużych basenach wyposażonych w automatyczną instalację dozującą.
Działa skutecznie w zakresie wartości pH = 6,5 – 8,0.
Zmętnienie tworzą koloidalnie rozproszone oraz częściowo rozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia, które ze względu na swoje małe rozmiary są niemożliwe do odfiltrowania na filtrach piaskowych.
Rozpuszczający się w wodzie koagulant powoduje powstawanie przed filtrem kłaczków, które pochłaniają najdrobniejsze zanieczyszczenia powodujące zmętnienie oraz zabarwienie wody.
Kłaczki z zanieczyszczeniami osiadają na filtrze, a następnie są usuwane w trakcie płukania wstecznego filtra. Dzięki temu woda w basenie staje się krystalicznie i higienicznie czysta.
Systematycznie prowadzona koagulacja zwiększa skuteczność działania środków dezynfekcyjnych oraz zmniejsza ich zużycie, gdyż wiele zanieczyszczeń organicznych jest usuwanych z wody wraz z wytworzonymi kłaczkami podczas płukania wstecznego filtra. Dzięki temu zmniejsza się także możliwość powstawania chloramin i związków trójhalogenometanowych (THM).
Quickflock jest jest bezbarwnym i przeźroczystym płynem zawierającym wstępnie hydrolizowany chlorek glinu o dużej czystości chemicznej.

W zależności od stopnia zanieczyszczenia wody dozowanie preparatu powinno wynosić 0,3 – 2 ml na jeden m3 wody obiegowej (zalecane około 1 ml/m3 wody obiegowej).
Quicflock powinien być dozowany bezpośrednio z pojemnika fabrycznego. Zaleca się początkowe ustawienie jak najmniejszej dawki, a jeśli po kilku dniach dozowania zmętnienie nie ustąpi całkowicie, to należy stopniowo zwiększać wydajność pompy dozującej.
Produkt można rozcieńczać w zależności od wydajności instalacji dozującej – maksymalnie w stosunku 1:100 (1%). Roztwory o zawartości mniejszej niż 30% Quickflock mają ograniczoną trwałość przy większej twardości wody (twardość węglanowa > 100 dH) i dlatego powinny być zużyte w ciągu kilku dni.

Zabezpieczyć przed zamarzaniem podczas magazynowania.
Preparat przechowywany w oryginalnych opakowaniach zachowuje trwałość przez kilka lat.

Kanister 20 kg.

P102 – chronić przed dziećmi.
P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież

Dokumenty do pobrania

Quickflock w płynie do dozowania automatycznego, op. 20 kg

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293