Superklar w płynie do dozowania ręcznego, op. 0,5 l

Koagulacja wody
Skoncentrowany koagulant w płynie do ręcznego dozowania

Za pomocą Superklar można szybko usunąć bardzo duże zmętnienie wody w basenach wyposażonych w filtry dowolnego typu. Preparat jest szczególnie zalecany do niewielkich basenów, wanien SPA oraz do filtrów kartuszowych.
Zmętnienie wody tworzą koloidalnie rozproszone oraz częściowo rozpuszczone w wodzie zanieczyszczenia, które ze względu na swoje małe rozmiary są niemożliwe do odfiltrowania na filtrach piaskowych.
Rozpuszczający się w wodzie koagulant powoduje powstawanie przed filtrem kłaczków, które pochłaniają najdrobniejsze zanieczyszczenia powodujące zmętnienie lub zabarwienie wody. Kłaczki z zanieczyszczeniami osiadają na filtrze, a następnie są usuwane w trakcie płukania wstecznego filtra. Dzięki temu woda w basenie staje się krystalicznie i higienicznie czysta.
Efekt koagulacji jest szczególnie widoczny przy używaniu mniej skutecznego od chloru dezynfektanta jakim jest aktywny tlen.
Superklar jest gotowym do użycia skoncentrowanym koagulantem w płynie.

Dozowanie cotygodniowe – raz w tygodniu dozować 10 ml preparatu na 1 m3 wody w obiegu.
Nierozcieńczony Superklar wlewać powoli do basenu lub wanny SPA przy włączonej pompie obiegowej. Po dozowaniu filtrowanie wody powinno być kontynuowane przez co najmniej 8 godzin.
Przy mętnej wodzie – jeśli po 36 godzinach woda nadal pozostaje mętna dozowanie należy powtórzyć.
W razie utrzymującego się zmętnienia wody należy przeprowadzić chlorowanie szokowe za pomocą preparatów Chloriklar lub Chlorifix.

Wartość pH wody powinna być utrzymywana w optymalnym zakresie pH = 7,0 – 7,4.
Preparatu Superklar nie należy rozcieńczać wodą.

Butelka 0,5 l.

P102 – chronić przed dziećmi.
P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież

Dokumenty do pobrania

Superklar w płynie do dozowania ręcznego, op. 0,5 l

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293