Active Oxygen Activator w płynie, op. 1 l

Ograniczanie rozwoju alg w basenach
Płyn do pielęgnacji wody

Acvtive Oxygen Activator służy do pielęgnacji wody w wannach SPA i prywatnych basenach.
Produkt zawiera substancje zapewniające skutecznie zapobiegające rozwojowi glonów. Produkt zawiera zróżnicowane dodatki, zapewniające skuteczną koagulację.
Odpowiedni dobór składników powoduje uzyskanie krystalicznie czystej wody.

Produkt przeznaczony do cotygodniowej pielęgnacji wody w basenach i wannach z hydromasażem, w dawce 20 ml/m3 wody. Przed dozowaniem sprawdzić odczyn pH wody i w razie potrzeby skorygować do optymalnej wartości pH = 7,0 – 7,6.
Zaleca się dozowanie bezpośrednio po rozpuszczeniu w wodzie produktu na bazie aktywnego tlenu, do dezynfekcji wody w basenach lub wannach z hydromasażem.

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w optymalnym zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą produktów BAYROL pH-Minus lub pH-Plus.
Produkt jest kompatybilny z chlorem – w przypadku kłopotów z mętną wodą czy dużą ilością glonów zaleca się przeprowadzenie szokowego chlorowania za pomocą środków Chloriklar lub Chlorifix.

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P273 – Unikać uwolnienia do środowiska
P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną

Dokumenty do pobrania

Active Oxygen Activator w płynie, op. 1 l

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293