Clarifier w płynie, op. 1 l

Skoncentrowany koagulant w płynie do ręcznego dozowania

Za pomocą Clarifier można szybko usuną zmętnienie wody w basenach. wyposażonych w filtry dowolnego typu. Preparat jest szczególnie zalecany do niewielkich basenów, wanien SPA oraz do filtrów kartuszowych.
Rozpuszczający się w wodzie koagulant powoduje powstawanie przed filtrem kłaczków, które pochłaniają najdrobniejsze zanieczyszczenia powodujące zmętnienie lub zabarwienie wody.
Kłaczki z zanieczyszczeniami osiadają na filtrze. Dzięki temu woda w basenie staje się krystalicznie i higienicznie czysta.
Efekt koagulacji jest szczególnie widoczny przy używaniu mniej skutecznego od chloru dezynfektanta jakim jest aktywny tlen.

Dozowanie cotygodniowe – raz w tygodniu dozować 10 ml preparatu na 1 m3 wody w obiegu.
Nierozcieńczony Clarifier wlać do wanny SPA przy włączonej pompie obiegowej. Po dozowaniu filtrowanie wody powinno być kontynuowane przez co najmniej 2 godziny.
Przy mętnej wodzie – jeśli po 36 godzinach woda nadal pozostaje mętna dozowanie należy powtórzyć.
W razie utrzymującego się zmętnienia wody należy przeprowadzić chlorowanie szokowe za pomocą preparatów Chloriklar lub Chlorifix.

Butelka 1 l.

P102 – chronić przed dziećmi.
P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież

Dokumenty do pobrania

Clarifier w płynie, op. 1 l

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293