Hardness Stabiliser w płynie, op. 1 l

Stabilizacja twardości wody
Preparat do zapobiegania wytrącaniu się osadów wapnia w wodzie

Produkt Hardness Stabiliser zapobiega wytrącaniu i odkładaniu się związków powodujących twardość wody, a zwłaszcza związków wapnia. Przez jego stosowanie można zapobiec zmętnieniu wody i osadzaniu się związków wapnia w wannach SPA i basenach, filtrach i wymiennikach ciepła.
Ponadto Hardness Stabiliser dodany odpowiednio wcześnie wiąże jony metali zawarte w wodzie i tym samym zapobiega zabarwieniom wody. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy do napełniania i uzupełniania wody w basenie używana jest nieuzdatniona woda studzienna.

Hardness Stabiliser należy dozować zaraz po napełnieniu wanny SPA przy włączonej pompie obiegowej. Dozowanie zależy od twardości wody i wynosi 20 – 30 ml na 1 m3 wody w wannie SPA:
15 – 20 dH – 20 ml/m3
20 – 25 dH – 25 ml/m3
> 25 dH – 30 ml/m3
Przy temperaturach wody powyżej 28 C zaleca się zwiększenie dozowanych ilości od 30% do 50%. Kolejne dozowania zależą od ilości dodawanej świeżej wody.

Butelka 1 l.

H290 – Może powodować korozję metali.
P234 – Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.
P390 – Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym

Dokumenty do pobrania

Hardness Stabiliser w płynie, op. 1 l

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293