NoPhos w płynie, op. 1 l (usuwanie fosforanów)

Gotowy do użycia silnie skoncentrowany płyn do usuwania fosforanów z wody basenowej.

NoPhos szybko i skutecznie usuwa fosforany, które są wprowadzane do wody przez deszcz, części roślin lub użytkowników basenu.
Fosforany dostarczają glonom pożywienia, a tym samym sprzyjają ich rozwojowi. Dodatkowo podwyższony poziom fosforanów (powyżej 0,1 mg/l) zmniejsza skuteczność działania preparatów chlorowych oraz środków zapobiegających powstawaniu glonów.
Zastosowanie NoPhos, którego formuła jest silnie skoncentrowana w lantanie – związku chemicznym używanym do wiązania i aglomeracji fosforanów, pozwala utworzyć z nich większe skupiska, które następnie są zatrzymywane przez filtr i w prosty sposób usuwane.
Zaleca się, aby NoPhos stosować jako cotygodniowy zabieg profilaktyczny, przy regularnych problemach z glonami lub przy silnej obecności fosforanów w wodzie (> 0,1 mg / l). NoPhos jest kompatybilny ze wszystkimi metodami uzdatniania wody i wszystkimi systemami filtracji.

Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w optymalnym zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą produktów BAYROL pH-Minus lub pH-Plus.

Dozowanie:
W przypadku obecności fosforanów tzn. więcej niż 0,1 mg/l należy zadozować 50 ml na 10 m3 .
W przypadku dozowania profilaktycznego 20 ml na 10 m3

Dodatkowe wskazówki:
Przed użyciem należy wstrząsnąć kanistrem. Produkt wlać nierozcieńczony do basenu przy dyszach wlotowych lub skimmerze podczas pracy pompy obiegowej. Po zastosowaniu produktu pompa obiegowa powinna pracować co najmniej przez kilka godzin.
Jeśli stężenie fosforanów po dodaniu NoPhos jest nadal wysokie należy powtórzyć proces.

Kanister 1 l

H317 – Może powodować reakcję alergiczną
H318 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu
H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Dokumenty do pobrania

NoPhos w płynie, op. 1 l (usuwanie fosforanów)

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293