Salt Relax PRO

Elektrolizer soli Salt Relax PRO
Elektrolizery soli do basenów prywatnych
Elektrolizery do basenów o objętości do 70 m3

Właściwości terapeutyczne i lecznicze słonej wody są znane od dawna, a kąpiele w takiej wodzie znajdują coraz więcej zwolenników. Słona woda sprawia wrażenie „miękkiej wody”, a wskutek braku chloramin woda nie ma przykrego zapachu czy smaku chloru i wyeliminowany zostaje jej drażniący wpływ na oczy i błony śluzowe.

Roztwór soli w wodzie basenu jest wykorzystywany do wytwarzania kwasu podchlorawego, jednego z najbardziej skutecznych dezynfektantów i utleniaczy.

Urządzeniami służącymi do wytwarzania wolnego chloru w słonej wodzie przy wykorzystaniu zjawiska elektrolizy i dysocjacji są właśnie elektrolizery. Dzięki zastosowaniu elektrolizera nie trzeba kupować i magazynować niebezpiecznych substancji chemicznych, jak podchloryn sodu, czy inne związki chloru.

Elektrolizer Salt Relax PRO firmy BAYROL jest przeznaczony do

prywatnych basenów o objętości nie przekraczającej 70 m3. Umożliwia on montaż opcjonalnych modułów do pomiaru/regulacji odczynu pH wody i potencjału redoks, a także modułu Wi-Fi do połączenia z bezprzewodową siecią lokalną WLAN (Wireless Local Area Network) umożliwiającą zdalną obsługę elektrolizera przez komputer, tablet czy smartfon.

Stężenie soli w wodzie basenu dla Salt Relax PRO powinno wynosić 1,5 – 100 g/l (kg/m3), czyli znajduje się ono w zdecydowanie większym zakresie niż dla większości tego typu urządzeń dostępnych na rynku. Warte podkreślenia jest minimalne stężenie soli, które wynosi tylko 1,5 g/l, natomiast stężenie maksymalne 100 g/l umożliwia zastosowanie elektrolizera także w basenach solankowych. Dla porównania należy dodać, że średnie stężenie soli w Bałtyku wynosi około 7 g/l.

Dane techniczne

Zalecana objętość basenu do 70 m3 (w klimacie umiarkowanym)
Wyświetlacz Kolorowy 2,8” TFT
Obsługa menu elektrolizera Za pomocą 6 przycisków
Procesor 32 bitowy
Bezpieczeństwo obsługi Zabezpieczenie hasłem
Dostępne języki menu Polski, niemiecki, angielski, francuski, hiszpański
Zalecane stężenie soli w wodzie 1,5 – 100 g/l (kg/m3)
Pomiar stężenia soli w wodzie Tak, z alarmem niskiego stężenia soli
Produkcja chloru 14 – 18 g/godz przy stężeniu soli 1,5 – 3,5 g/l
Regulacja produkcji chloru 0 – 100 % (w krokach co 1 %)
Czasowe zmniejszenie produkcji chloru Tak, ustawiane po wybraniu funkcji Cover i po otrzy-maniu zewnętrznego sygnału od zasuniętego przykry-cia basenu
Czasowe zwiększenie produkcji chloru Tak, po wybraniu funkcji Boost np. przy mętnej wodzie
Materiał elektrody chloru Tytan pokryty rutenem/irydem
Ilość płytek elektrody chloru 5 szt
Żywotność elektrody chloru Co najmniej 5 000 godz pracy
Czyszczenie elektrody chloru Tak, automatyczne przez zmianę okresu polaryzacji elektrody w zakresie 1 – 999 min (okres poniżej 300 min skraca znacznie żywotność elektrody)
Licznik czasu pracy elektrody chlory Tak, dostępny w menu użytkownika
Zalecany przepływ wody przez celę chloru 4 – 30 m3/godz
Wymiary celi chloru 310 x 63 mm
Podłączenia do celi chloru klejone PVC d63 mm
Czujnik przepływu wody Tak, czujnik gazu w celi chloru oraz czujnik łopatkowy
Długość przewodu elektrody chloru 1,5 m
Długość przewodu zasilającego 230V 1,5 m
Długość przewodu czujnika temperatury 4,0 m
Długość przewodu elektrod pH/redoks 2 m
Maksymalne ciśnienie w celi chloru 3,5 bara
Dopuszczalny zakres temperatury wody 1 – 450 C
Pomiar temperatury Tak, za pomocą czujnika LM35 ze stali nierdzewnej
Zakres pomiaru temperatury 0 – 1000 C
Dokładność pomiaru temperatury 10 C
Kalibracja czujnika temperatury 1-punktowa
Wejście pomiarowe temperatury Zaciski wewnątrz elektrolizera
Wejścia pomiarowe pH i redoks Gniazda BNC
Alarmy Niskie stężenie soli w wodzie
Brak przepływu wody w celi chloru
Dozowanie pH (tylko w module pH)
Zbyt wysoka/niska wartość pH (tylko w module pH)
Alarm czasu dozowania pH (tylko w module pH)
Wyjścia zewnętrzne do sterowania 3 x 110 – 230V, 4 A
4 x beznapięciowe
Zasilanie elektrolizera 110 – 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy 120 W
Stopień ochrony IP 54
Masa elektrolizera 2,8 kg
Wymiary elektrolizera 237 x 300 x 152 mm (SxWxG)

Moduł pH (opcjonalny)
Pomiar odczynu pH wody Elektroda pH z przewodem 2 m i wtyczką BNC
Regulacja pH 1-stronna, jako opcja 2-stronna (pH-Minus/pH-Plus)
Zakres pomiaru pH 0 – 10 pH
Dokładność pomiaru pH 0,1 pH
Kalibracja elektrody pH 1- lub 2-punktowa (bufory pH 7 i pH 10)
Wydajność pompy perystaltycznej pH 1,5 – 7,0 l/godz regulowana bezstopniowo

Moduł redoks (opcjonalny)
Pomiar potencjału redoks Elektroda redoks z przewodem 2 m i wtyczką BNC
Zakres pomiaru potencjału redoks 0 – 1000 mV
Dokładność pomiaru potencjału redoks 1 – 3 mV
Kalibracja elektrody redoks 1-punktowa (bufor 465 mV)

Moduł Wi-Fi (opcjonalny)
Służy do połączenia z bezprzewodową siecią lokalną WLAN (Wireless Local Area Network). Umożliwia zdalną obsługę elektrolizera za pomocą komputera, tabletu i smartfona za pośrednic-twem portalu www.naturally-salt-poolacces.com, a na ekranie zostaje wiernie odwzorowany wy-świetlacz elektrolizera Salt Relax PRO.

Dokumenty do pobrania

Salt Relax PRO

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293