Poolrelax 3 Chlor, Tlen

Stacja PoolRelax 3 Chlor/Tlen
Dezynfekcja wody za pomocą chloru lub aktywnego tlenu
Pomiar/regulacja wartości pH i potencjału redoks
Pomiar/regulacja wartości pH + dozowanie aktywnego tlenu
Stacje PoolRelax 3 przeznaczone są do uzdatniana wody w prywatnych basenach i są dostępne w dwóch wersjach:

  • PoolRelax 3 Chlor – do klasycznej pielęgnacji wody przy użyciu chloru. Stacja automatycznie mierzy i reguluje odczyn pH wody oraz potencjał redukcyjno-utleniający redoks utrzymując obie wartości na zadanym poziomie.
  • PoolRelax 3 Tlen – zapewnia szczególnie przyjazną wodę w basenie bez specyficznego zapachu chloru. Stacja automatycznie mierzy i reguluje odczyn pH oraz dozuje aktywny tlen w celu dezynfekcji wody.

Obie stacje przeznaczone są do uzdatniania wody w wannach SPA i niedużych basenach o objętości do 150 m3. Możliwe jest przejście w trakcie eksploatacji z jednego programu pielęgnacyjnego na drugi (z chloru na tlen i odwrotnie) po zamontowaniu odpowiedniego zestawu zamiennego.

Stacje otrzymały nową obudowę i nieco większe pompy perystaltyczne w stosunku do poprzedniej wersji, natomiast sprawdzone menu i sposób obsługi nie uległy zmianie.

Stacja PoolRelax 3 Chlor wyposażona jest w proporcjonalny regulator, który steruje pompami perystaltycznymi pH i chloru za pomocą długości impulsów dozujących, to znaczy poprzez zmianę czasu włączenia pompy. Menu stacji umożliwia ustawienie odpowiednich wartości zadanych dla pH i redoksu, zakresu proporcjonalności zależnego od wielkości basenu, alarmów wartości pomiarowych (górny/dolny), czasu dozowania oraz wielu innych parametrów koniecznych do zapewnienia precyzyjnego i niezawodnego dozowania.

Stacja PoolRelax 3 Chlor posiada dwie pompy perystaltyczne do dozowania korektora pH i chloru o wydajności po 1,5 l/h przy 1,3 bara.

Stacja PoolRelax 3 Tlen wyposażona jest także w proporcjonalny regulator, który steruje pompą pe-rystaltyczną korektora pH w sposób jak opisano wyżej.
Natomiast dla pompy aktywnego tlenu można zaprogramować dozowanie w każdy (lub wybrany) dzień tygodnia, albo dozowanie tylko w jednym dniu tygodnia. W tym przypadku można dodatkowo uaktywnić dozowania uzupełniające co 1/3 tygodnia zależne od temperatury wody w basenie.
Jest to szczególnie zalecane przy użyciu aktywnego tlenu BayroSoft produkcji firmy Bayrol.
Stacja PoolRelax 3 Tlen posiada dwie pompy perystaltyczne – jedną do dozowania korektora pH o wydajności 1,5 l/h przy 1,3 bara oraz drugą do dozowania aktywnego tlenu o wydajności 3,0
l/h przy 1,3 bara.

Stacje PoolRelax 3 mają kompaktową konstrukcję o niewielkich rozmiarach umożliwiającą montaż w bardzo małych pomieszczeniach. Elementy składowe stacji zakryte są osłoną zabezpieczającą przed zabrudzeniem i przypadkowym uszkodzeniem. Wykonane z akrylu naczynie pomiarowe zostało podświetlone niebieską diodą umożliwiającą łatwą kontrolę przepływu wody przy słabym oświetleniu.

Stacje PoolRelax 3 są wyposażone w duży ekran LCD, który wraz z logiczną strukturą menu zapewnia prostą i intuicyjną obsługę. Wszystkie wskazania oraz komunikaty są przedstawiane na wyświetlaczu w przejrzysty sposób.

Tryb oszczędzania energii wyłącza wyświetlacz po upływie 15 minut.
Procesor stacji zapisuje w dzienniku wraz z datą i czasem wszystkie istotne zdarzenia, jak włączenie/wyłączenie, kalibracje, alarmy, zmiany parametrów czy resety. Dzięki temu możliwa jest analiza przebiegu pracy instalacji basenowej i występujących nieprawidłowości.
Stacja wyposażona jest w precyzyjne układy pomiarowe z elektrodami pomiarowymi pH i potencjału redoks (PoolRelax 3 Chlor) oraz elektrodę pH i czujnik temperatury (PoolRelax 3 Tlen).
Filtr wstępny stosowany jest jako wyposażenie standardowe i gwarantuje przepływ czystej wody przez naczynie pomiarowe.

Dane techniczne

Dane techniczne stacji PoolRelax 3 Chlor i PoolRelax 3 Tlen
Zasilanie: 110 – 240 V, 50/60 Hz, oddzielne zasilanie dla pomp perystaltycznych
Pobór mocy: 30 W
Temperatura otoczenia: – 100 do + 600 C
Wymiary stacji: 440 x 361 x 125 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Wskazania: wyświetlacz czterowierszowy o dużej rozdzielczości, monochromatyczny z niebieskim podświetleniem, funkcja automatycznego wyłączania ekranu po 15 minutach w celu oszczędzania energii
Ustawienie języka: polski, niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, słowacki, czeski
Kontrola przepływu: za pomocą czujnika indukcyjnego
Rodzaje alarmów: górny i dolny wartości pomiarowych, przepływu, poziomu w pojemnikach, czasu dozowania (regulacji), zwłoka regulacji (dozowania), automatyczna blokada dozowania przy alarmach krytycznych
Klasa ochrony: IP 54

Dane techniczne układu pomiarowego pH (dla stacji PoolRelax 3 Chlor i PoolRelax 3 Tlen)
Zakres pomiarowy: 0 – 9,99 pH
Dokładność odczytu: 0,01 pH
Rodzaj regulatora: proporcjonalny
Rodzaj regulacji: jednostronna regulacja pH (do wyboru pH-Minus lub pH-Plus)
Kalibracja: metoda jedno- lub dwupunktowa
Zakres proporcjonalności: możliwość ustawienia od 0% do 100%
Parametry regulacji: wartość zadana, progi alarmowe, maksymalny czas regulacji (dozowania), zakres proporcjonalności, minimalny czas włączenia pompy dozującej
Tryb pracy: auto, ręczny, wyłączony
Sterowanie pompy: wyjście przekaźnikowe z modulacją długości impulsów dozujących (czas dozowania), stałe wskazanie aktualnej wielkości dozowania
Sonda pH: elektroda szklana prętowa
Podłączenie sondy: złącze BNC

Dane techniczne układu pomiarowego redoksu (tylko dla stacji PoolRelax 3 Chlor)
Zakres pomiaru: 0 – 999 mV
Dokładność odczytu 1 mV
Rodzaj regulatora: proporcjonalny
Rodzaj regulacji: jednostronna regulacja potencjału redoks (dozowanie chloru w płynie)
Kalibracja: metoda jednopunktowa
Zakres proporcjonalności: możliwość ustawienia od 0% do 100%
Parametry regulacji: wartość zadana, progi alarmowe, maksymalny czas dozowania (regulacji), zakres proporcjonalności, minimalny czas włączenia pompy dozującej
Tryb pracy: auto, ręczny, wyłączony
Sterowanie pompy: wyjście przekaźnikowe z modulacją długości impulsów dozujących (czas dozowania), stałe wskazanie aktualnej wielkości dozowania
Sonda redoksu: elektroda szklana prętowa
Podłączenie sondy: złącze BNC

Dane techniczne układu pomiarowego temperatury (tylko dla stacji PoolRelax 3 Tlen)
Zakres pomiarowy: 00 – 49,90 C
Dokładność odczytu: 0,010 C
Wskazanie temperatury: stałe z możliwością kalibracji, wykorzystane do kompensowanego temperaturowo dozowania aktywnego tlenu

Dane techniczne pomp perystaltycznych pH, chloru i aktywnego tlenu
Wydajność: dwie pompy po 1,5 l/h dla pH i chloru (PoolRelax 3 Chlor) jedna pompa 1,5 l/h dla pH i jedna pompa 3,0 l/h dla aktywnego tlenu (PoolRelax 3 Tlen)
Przeciwciśnienie: maksymalnie 1,3 bara
Wysokość ssania: 1 m
Pobór mocy: 10 W
Wężyk dozujący: Novopren
Klasa ochrony: IP 40

Dokumenty do pobrania

Poolrelax 3 Chlor, Tlen

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293