Analyt

Stacja pomiarowo-regulacyjna Analyt 3
Linia Professional
Pomiar/regulacja pH i wolnego chloru + pomiar redoksu i temperatury

Nowy Analyt 3 jest piątą wersją znanej stacji firmy BAYROL. Stacja służy do ciągłego pomiaru i regulacji wartości pH i zawartości wolnego chloru w wodzie basenowej oraz do pomiaru potencjału redukcyjno-utleniającego redoks i temperatury wody. Stacja nie posiada pomp dozujących.

Analyt 3 spełnia wymagania wielu norm europejskich dotyczących stacji stosowanych na basenach publicznych, w tym niemieckiej normy DIN 19 643.

Znacznym zmianom uległo oprogramowanie stacji, która może teraz zarządzać wieloma urządzeniami basenu, znacznie rozszerzono menu kontekstowe oraz wprowadzono bardziej precyzyjny pomiar wolnego chloru za pomocą metody potencjometrycznej.

Stacja posiada teraz nową obudowę w kolorze szczotkowanego aluminium. Elementy składowe stacji zakryte są dwoma osłonami zabezpieczającymi przed zabrudzeniem i przypadkowym uszkodzeniem jej elementów.

Wykonane z akrylu naczynia pomiarowe umożliwiają montaż elektrod pH i redoksu oraz umożliwiają regulację przepływu wody pomiarowej za pomocą rotametru oraz jej pobór do badań.

Dane techniczne

Dane techniczne regulatora
Zasilanie: 100 – 240 V/50 Hz
Pobór mocy: 15 W
Temperatura pracy: 00 – 500 C
Temp. przechowywania: – 200 – 700 C
Wymiary stacji (płyty): 715 x 495 x 125 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Wskazania: wyświetlacz dotykowy 5,7”, monochromatyczny z niebieskim podświetleniem, funkcja automatycznego wyłączania ekranu w celu oszczędzania energii
Ustawienie języka: polski, niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, włoski, grecki, rosyjski, niderlandzki, słowacki, czeski, szwedzki i duński
Kontrola przepływu: za pomocą czujnika indukcyjnego OMRON, dodatkowa blokada za pomocą czujnika ciśnienia lub z zasilania pompy obiegowej
Rodzaje alarmów: górny i dolny wartości pomiarowych, przepływu, poziomu w pojemnikach, czasu dozowania (regulacji), zwłoka włączania (regulacji), automatyczna blokada dozowania przy alarmach krytycznych
Klasa ochrony: IP 65
Interfejsy: LAN (RJ45) 100 Mbit/s (minimalnie kabel CAT5) USB dla kart pamięci magistrala CAN-bus
Komunikacja: wbudowany serwer internetowy i internetowy interfejs użytkownika

Dane techniczne układu pomiarowego pH
Zakres pomiarowy: 0 – 10,00 pH (kompensowany temperaturowo)
Dokładność pomiaru: maksymalnie +/- 2% wartości zakresu pomiarowego
Dokładność odczytu: 0,01 pH
Rodzaj regulatora: proporcjonalny, możliwa regulacja dwustronna (pH-Minus/pH-Plus)
Kalibracja: metoda jedno- lub dwupunktowa
Zakres proporcjonalności: możliwość ustawienia od 0% do 100%
Parametry regulacji: wartość zadana, progi alarmowe, maksymalny czas dozowania (regulacji), zakres proporcjonalności, strefa martwa przy regulacji dwustronnej, czas impulsowania (taktowania), minimalny czas włączenia pompy dozującej
Sterowanie pompy: wyjście beznapięciowe lub wyjście przekaźnikowe 230 V, maksymalnie 2 A z modulacją długości impulsów dozujących (czas dozowania) lub częstotliwości impulsów (dla pomp impulsowych – maksymalnie 240 impulsów na minutę), stałe wskazanie aktualnej wielkości dozowania
Wyjście pomiarowe: z separatorem galwanicznym
Elektroda pH: szklana prętowa
Podłączenie elektrody: złącze BNC

Dane techniczne układu pomiarowego wolnego chloru
Zakres pomiarowy: 0,01 – 10,00 mg/l (ppm) wolnego chloru
Dokładność pomiaru: maksymalnie +/- 2% wartości zakresu pomiarowego
Dokładność odczytu: 0,01 mg/l
Rodzaj regulatora: proporcjonalny
Kalibracja: metoda jedno- lub dwupunktowa
Zakres proporcjonalności: możliwość ustawienia od 0% do 100%
Parametry regulacji: wartość zadana, progi alarmowe, maksymalny czas dozowania (regulacji), zakres proporcjonalności, czas impulsowania (taktowania), minimalny czas włączenia pompy dozującej
Sterowanie pompy: wyjście beznapięciowe lub wyjście przekaźnikowe 230 V, maksymalnie 2 A z modulacją długości impulsów dozujących (czas dozowania) lub częstotliwości impulsów (dla pomp impulsowych – maksymalnie 240 impulsów na minutę), stałe wskazanie aktualnej wielkości dozowania
Wyjście pomiarowe: z separatorem galwanicznym
Sonda chloru: samoczyszcząca potencjometryczna z 3 elektrodami (dwie elektrody redoksu oraz trzecia złota elektroda)
Podłączenie sondy: złącze BNC dla elektrod redoksu oraz zaciski na listwie dla złotej elektrody

Dane techniczne układu pomiarowego potencjału redoks
Zakres pomiaru: 0 – 1000 mV
Dokładność pomiaru: maksymalnie +/- 2% wartości zakresu pomiarowego
Dokładność odczytu 1 mV
Kalibracja: jednopunktowa
Wyjście pomiarowe: bez separatora galwanicznego
Elektroda redoks: szklana prętowa
Podłączenie elektrody: złącze BNC

Dane techniczne układu pomiarowego temperatury
Zakres pomiarowy: 2 x 00 – 500 C oraz 1 x 0 – 750 C
Dokładność pomiaru: maksymalnie +/- 0,5% wartości zakresu pomiarowego
Dokładność odczytu: 0,10 C
Wskazanie temperatury: stałe z możliwością kalibracji, możliwość ustawienia granicznych wartości alarmu

Dokumenty do pobrania

Analyt

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293