WDPHOS

Stacja pomiarowo-regulacyjna WDPHOS
Dezynfekcja wody za pomocą aktywnego tlenu
Pomiar/regulacja wartości pH + dozowanie aktywnego tlenu

Stacja zapewnia szczególnie przyjazną wodę w basenie bez specyficznego zapachu chloru. Stacja automatycznie mierzy i reguluje odczyn pH oraz dozuje aktywny tlen w celu dezynfekcji wody i przeznaczona jest do użytku na prywatnych basenach o objętości do 300 m3.

Stacja posiada duży wyświetlacz LCD z dobrze widoczną wartością pomiarową odczynu wody pH oraz statusem pompy aktywnego tlenu. Menu regulatora obsługiwane za pomocą wciskanego pokrętła posiada wiele funkcji przydatnych w codziennej eksploatacji.

Wartość pH jest mierzona przez analogowy układ pomiarowy, a następnie jest cyfrowo przetwarzana przez mikroprocesor. Pozostałe zadania regulacyjne i monitorujące są także wykonywane przez mikroprocesor.

Standardowym rodzajem regulacji pH jest regulacja proporcjonalna częstotliwości impulsów dozujących (zmiana częstotliwości dozowania pompy impulsowej korektora pH). Ponadto można wybrać tryb regulacji dwupołożeniowej (On/Off). W trybie tym można także zaprogramować pojedynczy skok pompy co powtarzalną ilość minut. Jest to funkcja przydatna w małych bądź nietypowych basenach, gdzie dobre wymieszanie wody jest częstym problemem.

Dozowanie aktywnego tlenu jest sterowane przez zegar tygodniowy i można je zaprogramować jako dozowanie codzienne lub wybrać tylko jeden dzień dozowania w tygodniu.

Podczas programowania należy podać zalecaną ilość aktywnego tlenu na jeden m3 wody w basenie w zależności od wybranej temperatury wody (250C lub 300C). W celu ustalenia precyzyjnego dozowania należy dokonać kalibracji pompy aktywnego tlenu, czyli wyliczyć dozowaną ilość przypadającą na jeden skok membrany pompy.

Obie pompy dozujące są zintegrowane z regulatorem stacji i mają wydajność 10 l/h przy 3 barach dla korektora pH i 4 l/h przy 3 barach dla aktywnego tlenu. Są to jednakowe pompy, jednakże pompa aktywnego tlenu ma głowicę samo odpowietrzającą, gdyż główny składnik preparatu to nadtlenek wodoru, który ma tendencję do wydzielania w pewnych warunkach gazów i zapowietrzania głowicy pompy. Aby uniknąć kłopotów w eksploatacji zastosowano głowicę samo odpowietrzającą, która ma inaczej usytuowany zawór tłoczny i przez to mniejszą wydajność.

Pompy wyposażone są w trwałe napędy elektromagnetyczne nie zawierające części ulegających szybkiemu zużyciu. Podstawowe elementy pompy stykające się z dozowanymi substancjami jak głowica, zawór stopowy z czujnikiem poziomu i zawór dozujący wykonane są z polifluorku dwuwinilidenu (PVDF), a membrana z teflonu (PTFE). Materiały te są bardzo odporne na agresywne substancje i zapewniają długą żywotność pomp.

Regulator posiada funkcję Stand-By (Pogotowie) umożliwiającą wyłączenie regulatora z pracy przez inne urządzenie, jak na przykład przez czujnik ciśnienia czy pompę obiegową wody. Po przejściu w stan pogotowia funkcje regulacyjne i dozowanie zostają wstrzymane. Jest to konieczne w sytuacji, gdy woda pomiarowa pobierana jest grawitacyjnie z basenu i nawet po wyłączeniu pompy obiegowej następuje przepływ wody przez naczynie pomiarowe. Dopiero sygnał dodatkowej blokady uruchamia funkcję Stand-by i powoduje wyłączenie dozowania.

Elektroda pH umieszczone są w naczyniu pomiarowym NPED4, w którym znajduje się także czujnik przepływu oraz czujnik temperatury PT100. Przy braku przepływu wody przez naczynie pomiarowe funkcje regulacyjne i dozowanie zostają zatrzymane.

Dane techniczne

Dane techniczne regulatora
Zasilanie: 100 – 240 V/50 Hz
Pobór mocy: 15 W
Temperatura pracy: 00 – 500 C
Temp. przechowywania: – 200 – 700 C
Wymiary stacji (płyty): 715 x 495 x 125 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Wskazania: wyświetlacz dotykowy 5,7”, monochromatyczny z niebieskim podświetleniem, funkcja automatycznego wyłączania ekranu w celu oszczędzania energii
Ustawienie języka: polski, niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, włoski, grecki, rosyjski, niderlandzki, słowacki, czeski, szwedzki i duński
Kontrola przepływu: za pomocą czujnika indukcyjnego OMRON, dodatkowa blokada za pomocą czujnika ciśnienia lub z zasilania pompy obiegowej
Rodzaje alarmów: górny i dolny wartości pomiarowych, przepływu, poziomu w pojemnikach, czasu dozowania (regulacji), zwłoka włączania (regulacji), automatyczna blokada dozowania przy alarmach krytycznych
Klasa ochrony: IP 65
Interfejsy: LAN (RJ45) 100 Mbit/s (minimalnie kabel CAT5) USB dla kart pamięci magistrala CAN-bus
Komunikacja: wbudowany serwer internetowy i internetowy interfejs użytkownika

Dane techniczne układu pomiarowego pH
Zakres pomiarowy: 0 – 10,00 pH (kompensowany temperaturowo)
Dokładność pomiaru: maksymalnie +/- 2% wartości zakresu pomiarowego
Dokładność odczytu: 0,01 pH
Rodzaj regulatora: proporcjonalny, możliwa regulacja dwustronna (pH-Minus/pH-Plus)
Kalibracja: metoda jedno- lub dwupunktowa
Zakres proporcjonalności: możliwość ustawienia od 0% do 100%
Parametry regulacji: wartość zadana, progi alarmowe, maksymalny czas dozowania (regulacji), zakres proporcjonalności, strefa martwa przy regulacji dwustronnej, czas impulsowania (taktowania), minimalny czas włączenia pompy dozującej
Sterowanie pompy: wyjście beznapięciowe lub wyjście przekaźnikowe 230 V, maksymalnie 2 A z modulacją długości impulsów dozujących (czas dozowania) lub częstotliwości impulsów
(dla pomp impulsowych – maksymalnie 240 impulsów na minutę), stałe wskazanie aktualnej wielkości dozowania
Wyjście pomiarowe: z separatorem galwanicznym
Elektroda pH: szklana prętowa
Podłączenie elektrody: złącze BNC

Dane techniczne układu pomiarowego wolnego chloru
Zakres pomiarowy: 0,01 – 10,00 mg/l (ppm) wolnego chloru
Dokładność pomiaru: maksymalnie +/- 2% wartości zakresu pomiarowego
Dokładność odczytu: 0,01 mg/l
Rodzaj regulatora: proporcjonalny
Kalibracja: metoda jedno- lub dwupunktowa
Zakres proporcjonalności: możliwość ustawienia od 0% do 100%
Parametry regulacji: wartość zadana, progi alarmowe, maksymalny czas dozowania (regulacji), zakres proporcjonalności, czas impulsowania (taktowania), minimalny czas włączenia pompy dozującej
Sterowanie pompy: wyjście beznapięciowe lub wyjście przekaźnikowe 230 V, maksymalnie 2 A z modulacją długości impulsów dozujących (czas dozowania) lub częstotliwości impulsów (dla pomp impulsowych – maksymalnie 240 impulsów na minutę), stałe wskazanie aktualnej wielkości dozowania
Wyjście pomiarowe: z separatorem galwanicznym
Sonda chloru: samoczyszcząca potencjometryczna z 3 elektrodami (dwie elektrody redoksu oraz trzecia złota elektroda)
Podłączenie sondy: złącze BNC dla elektrod redoksu oraz zaciski na listwie dla złotej elektrody
Dane techniczne układu pomiarowego potencjału redoks
Zakres pomiaru: 0 – 1000 mV
Dokładność pomiaru: maksymalnie +/- 2% wartości zakresu pomiarowego
Dokładność odczytu 1 mV
Kalibracja: jednopunktowa
Wyjście pomiarowe: bez separatora galwanicznego
Elektroda redoks: szklana prętowa
Podłączenie elektrody: złącze BNC
Dane techniczne układu pomiarowego temperatury
Zakres pomiarowy: 2 x 00 – 500 C oraz 1 x 0 – 750 C
Dokładność pomiaru: maksymalnie +/- 0,5% wartości zakresu pomiarowego
Dokładność odczytu: 0,10 C
Wskazanie temperatury: stałe z możliwością kalibracji, możliwość ustawienia granicznych wartości alarmu

Dokumenty do pobrania

WDPHOS

Pobierz instrukcję

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293