WDPHRH

Stacja pomiarowo-regulacyjna WDPHRH
Dezynfekcja wody za pomocą chloru
Pomiar/regulacja wartości pH i potencjału redoks

Stacja WDPHRH służy do pomiaru i regulacji wartości pH i poten-

cjału redukcyjno-utleniającego redoks w prywatnych basenach.  Regulator stacji jest zintegrowany z dwoma jednakowymi pompami membranowymi serii V do dozowania korektora pH i chloru.

Parametry wody mierzone są przez analogowe układy pomiarowe,  a następnie są cyfrowo przetwarzane przez mikroprocesor. Pozo stałe zadania regulacyjne i monitorujące są także wykonywane przez mikroprocesor.

Stacja posiada duży wyświetlacz LCD z dobrze widocznymi cyframi wartości pomiarowych pH i chloru. Menu regulatora obsługiwane za

pomocą wciskanego pokrętła posiada wiele funkcji przydatnych w  codziennej eksploatacji, zwłaszcza dla małych, starych bądź nietypowych basenów oraz fontann.

Standardowym rodzajem regulacji jest regulacja proporcjonalna częstotliwości impulsów dozu jących (zmiana częstotliwości dozowania pomp impulsowych). Ponadto można wybrać tryb regulacji dwupołożeniowej (On/Off). W trybie tym można także zaprogramować pojedynczy skok pompy co powtarzalną ilość minut. Jest to funkcja przydatna w małych bądź nietypowych basenach, gdzie dobre wymieszanie wody jest częstym problemem.

Stacja WDPHRH może być zamówiona tylko z dwoma jednakowymi pompami membranowymi o wydajności po 10 l/h przy 3 barach. Ze względu na sterowanie impulsowe pomp stacja umożliwia obsługę dużych jak i małych basenów (wanny SPA, fontanny).

Pompy wyposażone są w trwałe napędy elektromagnetyczne nie zawierające części ulegających  szybkiemu zużyciu. Podstawowe elementy pompy stykające się z dozowanymi substancjami jak  głowica, zawór stopowy z czujnikiem poziomu i zawór dozujący wykonane są z polifluorku  dwuwinilidenu (PVDF), a membrana z teflonu (PTFE). Materiały te są bardzo odporne na agresywne substancje i zapewniają długą żywotność pomp.

Regulator posiada funkcję Stand-By (Pogotowie) umożliwiającą wyłączenie regulatora z pracy przez inne urządzenie, na przykład przez czujnik ciśnienia czy pompę obiegową wody. Po przejściu w stan pogotowia funkcje regulacyjne i dozowanie zostają wstrzymane.

Jest to konieczne w sytuacji, gdy woda pomiarowa pobierana jest grawitacyjnie z basenu i nawet po wyłączeniu pompy obiegowej następuje przepływ wody przez naczynie pomiarowe. Dopiero sygnał dodatkowej blokady uruchamia funkcję Stand-by i powoduje wyłączenie dozowania.

Elektrody pH i redoks umieszczone są w akrylowym naczyniu pomiarowym NPED4, w którym znajduje się także czujnik przepływu.

Dane techniczne

Dane techniczne regulatora
Typ: WDPHRH
Rodzaj regulatora: proporcjonalny częstotliwości impulsów dozujących oraz dwupołożeniowy On/Off
Zasilanie: 190 – 265 V, 50/60 Hz
Pobór mocy: 32 W
Bezpiecznik: główny T 2,0 A , pomp T 800 mA,
Wyjścia pomp dozujących: z modulacją częstotliwości impulsów dozujących
Wskazania: podświetlany wyświetlacz LCD
Rodzaje alarmów: brak przepływu wody, maksymalny czas dozowania, awaria elektrody oraz niski poziom cieczy w pojemnikach z korektorem pH i chlorem
Temperatura otoczenia: -100 do +500 C przy wilgotności względnej 0% – 95%
Wymiary regulatora: 215 x 230 x 125 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Wymiary stacji: 430 x 470 x 155 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Klasa ochrony: IP 65

Dane techniczne układu pomiarowego pH
Typ naczynia pomiarowego: NPED4 z czujnikiem przepływu
Materiał: akryl
Maksymalne ciśnienie: 5 bar
Przewód wody pomiarowej: PE 6 x 8 mm
Przepływ wody pomiarowej: 40 – 50 l/h
Kontrola przepływu: za pomocą czujnik przepływu, dodatkowa blokada Stand-by z zasilania pompy obiegowej, czujnika ciśnienia lub innego urządzenia
Typ elektrody pH: EPHS – epoksydowa prętowa o średnicy 12 mm
Zakres pomiaru: 0 – 14 pH
Dokładność odczytu: 0,01 pH
Kalibracja: metoda dwupunktowa
Parametry regulacji: przy regulacji proporcjonalnej – wartość zadana i zakres proporcjonalności, przy regulacji On/Off – wartości zadane górna i dolna
Podłączenie elektrody: złącze BNC z przewodem 0,8 m

Dane techniczne układu pomiarowego potencjału redoks
Typ naczynia pomiarowego: jak dla układu pH
Typ elektrody redoks: ERHS – epoksydowa prętowa o średnicy 12 mm
Maksymalne ciśnienie: 5 bar
Zakres pomiaru: 0 – 1000 mV
Dokładność odczytu: 1 mV
Kalibracja: metoda jednopunktowa
Parametry regulacji: przy regulacji proporcjonalnej – wartość zadana i zakres proporcjonalności, przy regulacji On/Off – wartości zadane górna i dolna
Podłączenie elektrody: złącze BNC z przewodem 0,8 m
Dane techniczne pomp dozujących korektor pH i chlor
Maksymalna ilość skoków membrany: 180 1/min
Wysokość zasysania: 1,5 m
Lepkość dozowanej substancji: do 100 CPS
Temperatura otoczenia: 00 – 450 C
Temperatura dozowanej substancji: 00 – 500 C
Temperatura składowania i transportu: -100 C do +500 C
Emitowany hałas: 74 dbA
Klasa ochrony: IP 65

Typ stacji Maksymalne ciśnienie bar Maksymalna wydajność l/godz Minimalna wydajność ml/skok Dawka jednostkowa ml/skok Przewody dozujące mm Moc pobierana

W

WDPHRH 3 10 55,5 0,93 6 x 8 16

Dokumenty do pobrania

WDPHRH

Pobierz instrukcję

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293