LDPRC

Stacja pomiarowo-regulacyjna LDPRC
Przeznaczona do pomiaru/regulacji wartości pH i wolnego chloru
oraz pomiaru potencjału redoks i temperatury wody

Stacja LDPRC została wprowadzona na rynek w 2010 roku. Wyposażona jest w sterowany mikroprocesorem regulator i służy do pomiaru i regulacji wartości pH i wolnego chloru oraz pomiaru potencjału redoks i temperatury wody.

Stacja spełnia wymagania wielu norm europejskich, w tym niemieckiej normy DIN 19 643.

Parametry wody mierzone są przez analogowe układy pomiarowe, a następnie są cyfrowo przetwarzane przez mikroprocesor. Pozostałe zadania regulacyjne i monitorujące są także wykonywane przez mikroprocesor.

Stacja posiada duży wyświetlacz LCD z dobrze widocznymi cyframi wartości pomiarowych pH i chloru. Menu regulatora obsługiwane jest za pomocą wciskanego pokrętła i posiada wiele nowych funkcji przydatnych w codziennej eksploatacji, zwłaszcza dla małych, starych bądź nietypowych basenów.

Istnieje możliwość wyboru dwóch rodzajów regulacji proporcjonalnej – długości impulsów dozujących (zmiana czasu włączenia/wyłączenia pomp) oraz częstotliwości impulsów dozujących (zmiana częstotliwości dozowania pomp impulsowych).

W pierwszym przypadku można zastosować pompy o sterowaniu stałym (sterowane czasem włączenia) – perystaltyczne lub membranowe. Przy wyborze regulacji częstotliwościowej można zastosować tylko pompy membranowe o sterowaniu impulsowym.

Ponadto można wybrać tryb regulacji dwupołożeniowej (On/Off) przydatny zwłaszcza do sterowania elektrolizerem przy wytwarzaniu wolnego chloru ze słonej wody oraz tryb regulacji dwupołożeniowej z programowanym czasem dozowania i postoju pompy. Jest to funkcja bardzo przydatna przy małych bądź nietypowych i trudnych w regulacji obiektach, gdzie dobre wymieszanie wody jest częstym problemem.

Standardowo po wyborze sterowania impulsowego można zastosować jednocześnie dwie pompy do dozowania pH-Minus i pH-Plus. Czasami taki rodzaj dwukierunkowego dozowania korektora pH jest konieczny na niektórych basenach, gdzie odczyn wody jest niestabilny.

Stacja LDPRC nie posiada pomp dozujących, które należy zamówić oddzielnie. Firma FUNAM Sp. z o.o. służy pomocą przy doborze pomp dozujących, jak też przy montażu i rozruchu stacji.

Regulator posiada styki Stand-By (Pogotowie) umożliwiające wyłączenie regulatora z pracy przez inne urządzenie, jak na przykład przez czujnik ciśnienia czy pompę obiegową wody. Po przejściu w stan pogotowia funkcje regulacyjne i dozowanie zostają wstrzymane. Jest to konieczne w sytuacji, gdy woda pomiarowa pobierana jest z basenu i nawet po wyłączeniu pompy obiegowej następuje przepływ wody przez naczynie pomiarowe. Dopiero sygnał dodatkowej blokady uruchamia alarm przepływu i powoduje wyłączenie dozowania.

Elektroda pH i redoks umieszczone są w wykonanym z akrylu naczyniu pomiarowym, w którym znajduje się także kurek i rotametr do regulacji przepływu wody, czujnik przepływu, czujnik temperatury oraz kurek do pobierania próbek wody. Przy braku przepływu wody przez naczynie pomiarowe funkcje regulacyjne i dozowanie zostają zatrzymane.

Sonda chloru umieszczona jest w oddzielnym akrylowym naczyniu pomiarowym i składa się z elektrody platynowej i miedzianej. Zamiast elektrody miedzianej, jako opcja może być zamówiona elektroda srebrna do wody słonej.

Układ pomiaru temperatury wody wyposażony został w czujnik PT100. Dzięki pomiarowi temperatury możliwe jest uaktywnienie kompensacji temperaturowej pomiaru wartości pH.

Stacja dostarczana jest wraz ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi i montażowymi jak elektrody pH i chloru, czujniki przepływu i temperatury, roztwory buforowe, płyn do czyszczenia elektrod, ręczny tester pH/Cl, bezpieczniki zapasowe regulatora, zawory kulowe, przewody wody pomiarowej ze złączkami, zawory dozujące i stopowe, przewody dozujące, kołki rozporowe oraz instrukcje obsługi.

Zastosowanie stacji zwalnia obsługę od wielu żmudnych czynności związanych z utrzymaniem właściwych parametrów wody. Czynności obsługowe sprowadzają się tylko do wymiany pojemników z dozowanymi substancjami oraz kalibracji układów pomiarowych pH, wolnego chloru i redoksu.

Dane techniczne

Dane techniczne regulatora
Typ: LDPRC
Rodzaj regulatora: proporcjonalny długości lub częstotliwości impulsów dozujących oraz dwupołożeniowy On/Off
Zasilanie: 190 – 265 V, 50/60 Hz
Pobór mocy: 25W
Bezpiecznik: regulatora T 3,15 A, pomp T 6,3 A
Wyjścia pomp dozujących: przekaźnikowe 5A – 230VAC z modulacją długości impulsów dozujących oraz styki beznapięciowe z modulacją częstotliwości impulsów dozujących
Wskazania: podświetlany wyświetlacz LCD
Rodzaje alarmów: brak przepływu wody, maksymalny czas dozowania, awaria elektrody oraz niski poziom cieczy w pojemnikach z korektorem pH i chlorem
Temperatura otoczenia: -100 do +500 C przy wilgotności względnej 0% – 95%
Wymiary regulatora: 215 x 230 x 125 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Wymiary stacji: 430 x 470 x 155 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Klasa ochrony: IP 65

Dane techniczne układu pomiarowego pH
Typ naczynia pomiarowego: PEF2 z czujnikiem przepływu, rotametrem i kurkiem pobierczym
Materiał: akryl
Przewód wody pomiarowej: PE 6 x 8 mm
Maksymalne ciśnienie: 7 bar
Przepływ wody pomiarowej: 40 – 50 l/godz regulowany przy pomocy rotametru
Kontrola przepływu: czujnik przepływu SEPR z diodą, dodatkowa blokada Stand-by z zasilania
pompy obiegowej, czujnika ciśnienia lub innego urządzenia
Typ elektrody pH: EPHS – elektroda epoksydowa prętowa o średnicy 12 mm
Zakres pomiaru: 0 – 14 pH
Dokładność odczytu: 0,01 pH
Kalibracja: metoda jedno lub dwupunktowa
Parametry regulacji: przy regulacji proporcjonalnej – wartość zadana i zakres proporcjonalności, przy regulacji On/Off – wartości zadane górna i dolna
Podłączenie elektrody: złącze BNC z przewodem 0,8 m

Dane techniczne układu pomiarowego wolnego chloru
Typ naczynia pomiarowego: ECL4N z amperometryczną, bezobsługową i samoczyszcząca sondą chloru z elektrodami Pt – Cu lub Pt – Ag do słonej wody (ECL5N)
Materiał: akryl
Przewód wody pomiarowej: PE 6 x 8 mm
Maksymalne ciśnienie: 7 bar
Przepływ wody pomiarowej: 40 – 50 l/godz
Typ elektrody Pt: ELE/P
Typ elektrody Cu: ELE/R – do słodkiej wody
Typ elektrody Ag: ELE/A – do słonej wody
Zakres pomiaru: 0 – 10 mg/l (ppm)
Dokładność odczytu: 0,01 mg/l
Wymagane pH wody: 6 – 8 pH
Kalibracja: metoda jedno lub dwupunktowa
Parametry regulacji: przy regulacji proporcjonalnej – wartość zadana i zakres proporcjonalności, przy regulacji On/Off – wartości zadane górna i dolna
Podłączenie elektrod: przewód jednożyłowy

Dane techniczne układu pomiarowego potencjału redoks
Typ naczynia pomiarowego: jak dla układu pH
Typ elektrody redoks: ERHS – elektroda epoksydowa prętowa o średnicy 12 mm
Maksymalne ciśnienie: 7 bar
Zakres pomiaru: 0 – 1000 mV
Dokładność odczytu: 1 mV
Kalibracja: metoda jednopunktowa
Podłączenie elektrody: złącze BNC z przewodem 0,8 m

Dane techniczne układu pomiarowego temperatury
Typ czujnika temperatury: ETEPT – PT100 (umieszczony w naczyniu PEF2)
Maksymalne ciśnienie: 7 bar
Zakres pomiaru: 00 – 1000 C
Dokładność odczytu: 0,10 C
Kalibracja: metoda jednopunktowa
Materiał korpusu: PVDF
Gwint przyłącza: ½”

Dane techniczne filtra wody pomiarowej
Typ: AQUA MINI
Wkład filtrujący: siatkowy o dokładności oczyszczania 60 μm z polipropylenu
Przyłącza filtra: ¼”, przewód PE 6 x 8 mm

Dokumenty do pobrania

LDPRC

Pobierz instrukcję

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293