COMFORTLINE INVERTER (BPNR)

Pompy ciepła z częściową technologią inwerterową do ogrzewania wody w basenach o objętości od 15 m3 do 80 m3 W naszej strefie klimatycznej w celu zachowania komfortu kąpieli baseny muszą być podgrzewane. Jednym z najbardziej efektywnych sposobów podgrzewania wody w basenie jest zastosowanie powietrznej pompy ciepła. W tym przypadku stosunek kosztów eksploatacji do kosztów inwestycji jest najniższy w porównaniu do innych źródeł ciepła, jak kocioł gazowy, olejowy czy podgrzewacz elektryczny. Zastosowanie pompy ciepła pozwala wydłużyć sezon kąpielowy i cieszyć się komfortową temperaturą wody nawet w chłodniejsze dni. Powietrzne pompy ciepła Comfortline inwerter BPNR są pompami z częściową technologią inwerterową. Mają one ustalone kilka różnych wydajności (obrotów) sprę żarki i wentylatora w zakresie 20% – 100%. Kiedy zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania wody jest duże to pracują one na najwyższych obrotach. Kiedy zapotrzebowanie na ciepło spada to sprężarka i wentylator pracują na średnich lub niskich obrotach. Comfortline Inverter BPNR są nieznacznie droższe od klasycznych pomp ciepła typu On/Off, ale za to bardziej energooszczędne, gdyż dopasowują wydajność (czyli obroty) zarówno sprężarki, jak i wentylatora, do osiągnięcia pożądanej przez użytkownika temperatury   wody w basenie. Rzadziej się włączają/wyłączają, a więc nie generują niepotrzebnych strat energii. Pompy te są przeznaczone do pracy głównie ze średnimi wydajnościami rzędu 50%, co prowadzi do osiągnię- cia wysokiego współczynnika efektywności chłodniczej COP, niskiego poziomu hałasu oraz zapewnia długą żywotność pompy. Wyjaśnienia wymaga pojęcie współczynnika efektywności chłodniczej COP (Coefficient of Performance). Jest to stosunek oddawanej mocy grzewczej do mocy pobieranej przez pompę. Przykładowo, jeśli COP ma wartość 8, a pompa pobiera 1 kW mocy to oddaje 8 razy więcej mocy grzewczej, czyli 8 kW. Współczynnik ten jest zmienny i tym wyższy, im wyższa jest temperatura powietrza oraz im mniejsza jest wydajność pompy ciepła.  Pompy Comfortline Inverter uzyskują współczynnik efektywności COP w zakresie 11,8 – 6,5 przy parametrach A260C/W260C/H80% (temperatura powietrza/wody/wilgotność względna) oraz COP w zakresie 4,6– 6,5 przy parametrach A150C/W260C/H70%. Są to bardzo korzystne parametry zapewniające niskie koszty ogrzewania basenu. Aby ograniczyć hałas i zminimalizować wibracje pompa ciepła powinna być posadowiona na fundamencie za pośrednictwem wibroizolatorów, a w celu zmniejszenia strat ciepła, zwłaszcza w niższych temperaturach powietrza, rurociągi doprowadzające wodę z basenu do pompy powinny zostać termicznie zaizolowane.

Dane techniczne

Model BPNR07 BPNR09 BPNR13 BPNR17 BPNR21
Zalecana objętość basenu (m3) 15 – 30 20 – 35 30 – 50 35 – 65 50 – 80
Zakres temperatury powietrza

0°C ~ 43°C

Ustawienie temperatury wody w basenie w zakresie grzania

18°C ~ 40°C

Parametry przy A260C/W260C/H80% – temperatura powietrza/temperatura wody/wilgotność względna
Moc grzewcza (kW) 7,0 9,0 12,5 16,0 20,0
COP – współczynnik efektywności 10,3 – 6,6 10,6 – 6,8 11,6 – 7,0 11,2 – 7,1 11,8 – 6,5
COP – współczynnik efektywności przy 50% wydajności 9,3 9,6 10,1 9,7 10,2
Parametry przy A150C/W260C/H70% – temperatura powietrza/temperatura wody/wilgotność względna
Moc grzewcza (kW) 5,0 6,3 8,5 11,0 14,0
COP – współczynnik efektywności 6,0 – 4,8 6,1 – 4,5 6,3 – 4,8 6,4 – 4,7 6,5 – 4,6
COP – współczynnik efektywności przy 50% wydajności 5,8 5,7 6,1 5,9 6,1
Parametry przy A350C/W280C/H80% – temperatura powietrza/temperatura wody/wilgotność względna
Poziom głośności w odległości 1 m dB(A) 38,8 – 50,2 40,6 – 52,5 42,9 – 53,0 45,2 – 56,3 45,3 – 57,1
Poziom głośności w odległości 1 m dB(A) przy 50% wydajności 42,8 45,8 48,5 48,7 49,6
Poziom głośności w odległości 10 m dB(A) 18,8 – 30,2 20,6 – 32,5 22,9 – 33,0 25,2 – 36,3 25,3 – 37,1
Sprężarka

Obrotowa firmy GMCC

Wymiennik ciepła (skraplacz)

Spiralny tytanowy pokryty PVC

Materiał obudowy

Metal z pokryciem plastykowym

Zasilanie

230 V/50 Hz

WiFi – dodatkowa opcja

TAK

Moc znamionowa przy temperaturze powietrza 150C (kW) 0,29-1,04 0,36-1,40 0,47-1,78 0,59-2,34 0.75-3,04
Prąd znamionowy przy temperaturze powietrza 150C (A) 1,26-4,52 1,57-6,09 2,02–7,74 2,52-10,17 3,26-13,21
Prąd maksymalny (A) 8,0 9,5 15,0 20,5 23,5
Bezpiecznik (A) 8,0 9,5 15,0 20,5 23,5
Przewód zasilający (mm2) 3×1,5 3×1,5 3×2,5 3×4 3×6
Zalecany przepływ wody basenowej

(m3/godz.)

2 – 4 3 – 4 4 – 6 6,5 – 8,5 8 – 10
Złączki wejścia/wyjścia wody basenowej

(mm)

d50

Czynnik chłodniczy R32 R32 R32 R32 R32
Ilość czynnika chłodniczego w obiegu (g) 400 550 900 1000 1100
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)

675

Równoważnik CO2 (t) 0,270 0,371 0,608 0,675 0,743
Wymiary netto – długość x wysokość x szerokość (mm) 744×359 x648 864×359 x648 864×359 x648 954×359 x648 954×359 x748
Masa netto (kg) 42 46 49 60 68
Gwarancja

24 miesiące

 1. Parametry podane przy A150C/W260C/H70% (COP, moc grzewcza i poziom głośności) są zgodne z normami europejskimi EN 14511 oraz EN 12102 i certyfikowane przez TUV Rheinland.
 2. Podane parametry dotyczą basenów z przykryciami izotermicznymi i systemem filtracyjnym działającym przynajmniej 15 godz. w ciągu doby.
 3. Podane parametry mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Comfortline Inverter są pompami powietrznymi, a ściślej mówiąc pompami typu powietrze/woda i wykorzystują jako dolne źródło (z którego ciepło jest pozyskiwane) powietrze atmosferyczne.

Pompy te są pompami typu „monoblok”, czyli kompaktowymi, które w jednej obudowie zawierają wszystkie elementy składowe. Dzięki temu instalacja pomp jest bardzo prosta, a dodatkowe koszty inwestycyjne to zakup rur, kształtek i zaworów z PVC mm i podłączenie urządzenia do instalacji filtracyjnej basenu.

Niskie opory przepływu w skraplaczu, czyli tytanowym wymienniku ciepła, w którym woda basenowa jest ogrzewana, umożliwiają wykorzystanie istniejącej pompy filtracyjnej basenu.

W obudowie każdej pompy ciepła zamontowane są podstawowe elementy jak sprężarka, tytanowy wymiennik ciepła wody basenowej (skraplacz), wymiennik ciepła powietrza (parownik) z wentylatorem , zawór 4-drogowy, elektroniczny zawór rozprężny (dławiący), filtry czynnika chłodniczego oraz elektroniczny układ sterujący z czujnikami ciśnienia, temperatury i przepływu wody.

Zastosowanie elektronicznego zaworu rozprężnego wraz z jego odpowiednim sterowaniem umożliwia bardzo precyzyjny przepływ czynnika chłodniczego w zależności od zmian temperatury otoczenia. Zakres regulacji jest około 10 razy większy w stosunku do pomp wyposażonych w mechaniczny zawór rozprężny lub kapilarę. Zapewnia to wzrost współczynnika COP o ponad 20% w porównaniu z pompami typu On/Off.

Czynnik chłodniczy w postaci cieczy pod wysokim ciśnieniem przepływa ze skraplacza przez filtr, a następnie elektroniczny zawór rozprężny, gdzie wskutek dużego dławienia następuje znaczne zmniejszenie jego ciśnienia, a zarazem i temperatury. Schłodzony czynnik chłodniczy stopniowo odparowuje i podawany jest dalej do parownika, gdzie zostaje ogrzany przez przepływające powietrze i przechodzi ostatecznie w stan gazowy. Następnie gazowy czynnik chłodniczy poprzez

zawór 4-drogowy zasysany jest przez sprężarkę. Po sprężeniu czynnik chłodniczy w postaci gazu ma wysoką temperaturę oraz ciśnienie i ponownie poprzez zawór 4-drogowy kierowany jest do skraplacza, gdzie oddaje ciepło przepływającej wodzie basenowej, ulega skropleniu i zamienia się w ciecz, która kierowana jest z powrotem do zaworu rozprężnego.

W parowniku czynnik chłodniczy w postaci gazu ma początkowo ujemną temperaturę, a przy niskiej temperaturze powietrza i dużej wilgotności może dojść do oblodzenia parownika, podobnie jak w lodówce. W takim przypadku elektroniczny układ sterujący przesteruje zawór 4-drogowy zmieniając kierunek przepływu czynnika chłodniczego i kierując go w postaci gorącego gazu bezpośrednio ze sprężarki do parownika (zamiast skraplacza), co sprawia, że rozmrażanie trwa bardzo krótko i straty energii są niewielkie.

Obsługa pomp Comfortline Inverter jest bardzo prosta. Na obudowie pompy zainstalowany jest sterownik z wyłącznikiem, przyciskami do ustawienia temperatury wody, przyciskiem Mode (Tryb) z diodami Smart i Silence oraz wyświetlaczem, na którym pokazywana jest temperatura wody w basenie oraz temperatura zadana.

Obsługa urządzenia sprowadza się do włączenia pompy i wybrania za pomocą przycisków żądanej temperatury wody w basenie. Za pomocą przycisku Mode można wybrać standardowy tryb pracy Smart lub tryb cichy Silence. Zaleca się wybranie trybu cichego na początku sezonu kąpielowego, kiedy temperatura wody nie osiągnęła jeszcze wartości zadanej. Comfortline Inverter pracuje wtedy ze średnią wydajnością równą około 50% maksymalnej osiągając wyższy współczynnik COP i generując mniejszy hałas.

W przypadku wystąpienia usterek praca pompy ciepła zostanie zatrzymana, a na wyświetlaczu pojawi się kod usterki, który umożliwia serwisowi szybkie dokonanie naprawy.

 1. Certyfikacja przez TUV Rheinland
  Pompy Comfortline Inverter posiadaja certyfikaty wydane po badaniach wykonanych przez niemiecką instytucję certyfikacyjną TUV Rheinland oraz w pełni odpowiadają przepisom UE podanymi w normie EN14511.
 2. Niskie koszty eksploatacji przy założeniu A260C/W260C/H80%
  1. Średni współczynnik efektywności pomp Comfortline Inverter wynosi około COP = 9,5 przy
   50% wydajności i COP = 10,8 przy 20% wydajności.
   Klasyczne pompy ciepła typu On/Off osiągają w tych warunkach współczynnik efektywności na poziomie COP = 5,0 – czyli prawie o 80% mniejszy.

   Typ pompy BPNR07 BPNR09 BPNR13 BPNR17 BPNR21
   Wydajność pompy Współczynnik COP
   20% 10,3 10,6 11,6 11,2 11,8
   Średnia 50% 9,3 9,6 10,1 9,7 10,2
   100% 6,6 6,8 7,0 7,1 6,5

   Po rozpoczęciu sezonu pompa pracuje przez około 5 dni ze 100% wydajnością, aby osiągnąć zadaną temperaturę wody 260C w basenie. Następnie przez 175 dni pompa pracuje ze średnią wydajnością 50% oraz ze średnim współczynnikiem COP = 9,5 zapewniając utrzymanie zadanej temperatury wody w basenie. Osiągany współczynnik COP = 9,5 jest prawie o 80% większy od COP klasycznych pomp ciepła typu On/Off.
   Normalnie temperatura wody w basenie spada średnio o 0,50C – 1,00C w ciągu doby. Pracując przy 50% wydajności pompa jest w stanie podgrzać wodę o około 1,50C – 2,20C w ciągu 15 godzin pracy pod warunkiem właściwego doboru pompy do wielkości basenu.

  2. Średni współczynnik COP = 9,5 w czasie sezonu kąpielowego 180 dni przy założeniu A260C/W260C/H80%
   Dla pompy On/Off współczynnik pozostaje stały na poziomie COP = 5,0 w całym okresie 180 dni, natomiast dla pompy Comfortline Inverter po 5 dniach grzania wody (początek sezonu) współczynnik osiąga średnią wartość COP = 9,5
  3. Średni dzienny pobór mocy w czasie sezonu kąpielowego 180 dni dla pompy o mocy grzewczej 12,5 kW przy założeniu A260C/W260C/H80%
   Przez pierwsze 5 dni po rozpoczęciu sezonu kąpielowego pompa Comfortline Inverter pracuje ze 100% wydajnością podgrzewając wodę do zadanej temperatury, a przez pozostałe 175 dni pracuje ze średnią wydajnością 50% pokrywając jedynie straty ciepła z mocą pobieraną o 35% niższą niż moc nominalna. Natomiast pompa typu On/Off pracuje stale z mocą nominalną.
 3. Niski poziom głośności (ciśnienia akustycznego)W pompach Comfortline Inverter zastosowano ciche sprężarki GMCC oraz wentylatory ze stopniowaną prędkością obrotową. Praca urządzenia przy utrzymywaniu zadanej temperatury wody przy wydajności 50% jest około 7-krotnie cichsza od pracy  klasycznych pomp ciepła typu On/Off.Na poniższym rysunku podano poziomy głośności generowane przez różne źródła.
 4. Sprężarka inwerterowa GMCCW pompach Comfortline Inverter zastosowane zostały sprężarki obrotowe stopniowe firmy GMCC z kilkoma ustalonymi obrotami. Zastosowanie tych sprężarek zapewnia wysoką sprawność i cichą pracę. Ze względu na brak częstych rozruchów i stałą codzienną pracę z niskimi obrotami sprężarki te odznaczają się dużą żywotnością.
 5. Inwerterowy silnik elektryczny wentylatoraDo napędu wentylatorów pomp zastosowane zostały silniki inwerterowe stopniowe z kilkoma ustalonymi obrotami. Zapewnia to mniejszy pobór mocy oraz generuje znacznie mniejszy hałas.
 6. Tytanowy wymiennik ciepła spawany lutem z dodatkiem srebra i pokryty PVC
  Wymiennik ciepła wykonany jest z tytanowych spiralnych rurek i spawany lutem z dodatkiem srebra, a następnie pokryty PVC co zapewnia dłuższą o 50% żywotność, a także wyższą o 50% wydajność w stosunku do innych wymienników ciepła.
 7. Skuteczne odszranianieSkuteczne odszranianie zapewnia użycie gorącego gazu chłodniczego z wykorzystaniem zaworu 4-drogowego japońskiej firmy Saginomiya.
 8. WiFi – pompy Comfortline Inverter BPNR jako dodatkową opcję posiadają możliwość zdalnego zarządzania przez aplikację FAIRLAND.
  Moduł WiFi do pomp serii BPNR dostępny jest za dopłatą.

Dobór odpowiedniej pompy ciepła Comfortline Inverter BPNR dokonywany jest na podstawie objętości basenu, zgodnie ze wskazówkami z tabeli „Dane techniczne”.

Na przykład do basenu o objętości 43 m3 według tabeli „Dane techniczne” odpowiednie pompy to BPNR13 oraz BPNR17.

Producent zaleca jednak, aby zawsze dobierać większy model pompy (w powyższym przykładzie będzie to BPNR17). Dzięki temu pompa będzie pracowała dłużej przy niższych obrotach (wydajności) przynosząc następujące korzyści:

 • znacznie wyższy współczynnik COP, zapewniając tym samym co najmniej o połowę niższe koszty ogrzewania basenu w porównaniu z pompami typu On/Off.
 • szybsze ogrzewanie wody,
 • dłuższy czas cichej pracy,
 • dłuższa żywotność pompy dzięki mniej intensywnej eksploatacji
 • BPNR07 – pompa ciepła Comfortline Inverter 230 V o mocy grzewczej 7,0 kW
 • BPNR09 – pompa ciepła Comfortline Inverter 230 V o mocy grzewczej 9,0 kW
 • BPNR13 – pompa ciepła Comfortline Inverter 230 V o mocy grzewczej 12,5 kW BPNR17 – pompa ciepła Comfortline Inverter 230 V o mocy grzewczej 16,0 kW
 • BPNR21 – pompa ciepła Comfortline Inverter 230 V o mocy grzewczej 20,0 kW

Każda pompa ciepła Comfortline Inverter dostarczana jest w kartonie zawierającym:

 • kompletną pompę ciepła,
 • zestaw do usuwania skroplin,
 • wibroizolatory – 4 szt,
 • przykrycie zimowe wykonane z wodoodpornego materiału w kolorze czarnym,

instrukcję obsługi w języku polskim.

Dokumenty do pobrania

COMFORTLINE INVERTER (BPNR)

Masz pytanie?

Tel. Biuro Handlowe/Serwis

+48 600 753 709, +48 661 411 686, +48 531 937 911, +48 602 368 795, +48 604 129 293